Effectiviteit orale collageensupplementen

Tijdens mijn afstuderen heb ik samen met 3 medestudenten onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het gebruik van collageensupplementen voor afname van huidveroudering in het gezicht bij volwassenen vanaf 18 jaar. Wil je weten wat uit het onderzoek is gekomen?

Tijdens mijn afstuderen heb ik samen met 3 medestudenten onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het gebruik van collageensupplementen voor afname van huidveroudering in het gezicht bij volwassenen vanaf 18 jaar. Wil je weten wat uit het onderzoek is gekomen? Lees dan onderstaande samenvatting van het uitgevoerde onderzoek.

Onderzoek naar de effectiviteit van collageensupplementen op huidelasticiteit en rimpels

Samenvatting onderzoek

De cosmetische markt is een groeimarkt waarbij via sociale media, collageensupplementen onder de aandacht worden gebracht, waardoor mensen steeds meer geld uitgeven aan cosmetica. Het belang van deze studie is om informatie aan huidtherapeuten te verschaffen over de werking van collageensupplementen op het effect van de huidconditie, zodat huidtherapeuten eerlijke adviezen kunnen geven aan cliënten.

Om inzicht te krijgen in de werking van orale collageen supplementen is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van gestructureerd literatuuronderzoek. De zoekstrategie leverde 1285 studies op, waarbij na beoordeling van de inclusiecriteria 22 artikelen werden geanalyseerd op het effect van orale collageensupplementen op huidelasticiteit, rimpels, de benodigde dosering per dag en de gebruikstermijn voor een meetbare afname van huidveroudering. Een sterk punt van de studie is dat de betrouwbaarheid is verhoogd doordat twee onderzoekers onafhankelijk aan elkaar het onderzoek hebben uitgevoerd. Een zwak punt van de studie is dat de 22 artikelen een matig bewijslast hebben. Dit komt omdat er zowel bij huidelasticiteit als rimpels sprake is van een grote variatie in meetmethoden en meetlocaties. Daarnaast werden er in de onderzoeken verschillende vormen (supplementen en peptiden) en soorten collageen (kip, runder, varken en vis) gebruikt waarbij verschillende doseringen per dag werden gehanteerd.

Conclusie en aanbevelingen

Hoewel er significante verschillen zijn waargenomen binnen de diverse publicaties die mogelijk kunnen duiden op een positief effect, kan er geen betrouwbare uitspraak gedaan worden over het effect van orale collageensupplementen op huidelasticiteit en rimpels bij volwassenen vanaf 18 jaar.

Huidtherapeuten kunnen orale collageensupplementen om huidveroudering tegen te gaan bij volwassen niet aanraden, omdat er geen eenduidige resultaten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Vervolgonderzoek op het effect van orale collageensupplementen om huidveroudering tegen te gaan wordt aanbevolen. De expertise van een voedingsexpert kan gebruikt worden om de adviezen over het gebruik van orale collageensupplementen te versterken.

Onderzoek van studenten huidtherapie van de Haagse Hogeschool studiejaar 2022-2023:

Elkhuizen, P., Sheikkariem, S., Soysal, F., Zarei, S. (2022) Wat is de effectiviteit van het oraal gebruik van collageensupplementen voor afname van huidveroudering bij volwassenen vanaf 18 jaar?

gratis & vrijblijvend

Intake afspraak

Een mooie huid begint met een gezonde huid! Wat zijn de mogelijkheden voor een behandeling? Maak een afspraak voor een intake om jouw situatie te bespreken.

Tijdens de intake wordt bepaald welk behandeltraject geschikt is.

plan direct een vrijblijvende intake

Patricia Kooij-Elkhuizen
Oprichter Mariposas