Klachtenregeling

Laatste update: augustus 2023

Bij Huidinstituut Mariposas staat kwaliteit en klantvriendelijkheid voorop. Wij streven ernaar om altijd de beste zorg en service te bieden.

Het belangrijkste onderwerp van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat Huidinstituut Mariposas ‘goede zorg’ verlenen. Dat wil zeggen: zorg die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en veilig dient te zijn, afgestemd op uw reële behoefte. Wij handelen daarbij in overeenstemming met de op ons rustende verantwoordelijkheid en de geldende professionele standaarden waarbij uw rechten zorgvuldig in acht worden genomen en u met respect wordt behandeld.

Wij informeren u dan ook graag over:

  • Het feit dat wij een dossier aanleggen en daar uw persoonsgegevens noteren;
  • Het informed consent en het intakegesprek en vragen u die te ondertekenen waarmee u ons tevens toestemming geeft voor de registratie van die persoonsgegevens en verdere noodzakelijke gegevens ten behoeve van de behandeling;
  • Onze tarieven van de behandeling;
  • Het behandelplan, dat wij in overleg met u opstellen;
  • De producten en de eventuele apparatuur die wij bij de behandeling toepassen en met welk doel;
  • De te behalen resultaten en bij de afronding van de behandeling vragen wij u of u tevreden bent (waarvan wij een aantekening maken in uw dossier);
  • Onze leveringsvoorwaarden en overhandigen u graag een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden.

Op uw verzoek geven wij u graag aanvullende informatie over de aangeboden behandeling (kwaliteit, cliëntervaringen en eventueel bewezen werkzaamheid).

Klacht

Mocht u een klacht hebben? Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen. Bij een klacht kunt u contact opnemen met de behandelend therapeut. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om de klacht te bespreken en tot een oplossing te komen.

Als u een klacht heeft over de behandeling of er is sprake van een incident, dan maken wij daarvan een aantekening in een intern register. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht direct met u op te lossen terwijl u nog bij ons in de onderneming bent. Lukt dat niet, dan verwijzen wij u naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Huidinstituut Mariposas is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van huidtherapeuten (NVH). Mocht je er wat betreft de klacht samen met ons niet uitkomen, dan kun je gratis gebruik maken van een klachtenfunctionaris, welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).  Als het nodig is kunt u een klacht indienen via dit formulier. Mocht de klacht onopgelost blijven dan ontstaat er een geschil. Het geschil kan worden ingediend via dit formulier.

Alle klachten worden door ons geëvalueerd zodat wij ook van een incident kunnen leren.